Adeegga latalinta gemology khadka tooska ah

adeegga latalinta gemology

Adeegga wadatashiga cilmiga Gemology khadka tooska ah - 1 saac

Hadaad rabto inaad lahadasho macalin gemology. Waxaan ku bixinnaa adeeg la-talin khadka tooska ah fiidiyowga

Heerka dhexdhexaadka ah ee wicitaanka laga bilaabo 1 illaa 60 daqiiqo: 30 US $ (Bixiso lacag kasta)

Isniinta ilaa Jimcaha: 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Wakhtiga Cambodia / Thailand (UTC + 7)

Booqashada ayaa la heli karaa ugu yaraan 24 saacadood ka hor ballanta

Waxaad heli doontaa emayl xaqiijin ah oo ay ku jiraan isku xirka bixinta PayPal ama kaarka deynta

Numberka Sirta:
Numberka Sirta
Fadlan gali lambarka amniga:

Ballan ballanso